Procedura operațională privind cooperarea cu partenerii asociativi în promovarea unor subiecte de interes pe mandatul Președinției României la SUERD

În contextul preluării de către România a Președinției rotative la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) și având în vedere interesul manifestat de partenerii sociali pentru organizarea și a altor evenimente în marja Președinției la nivel local, național, regional și european, inclusiv acțiuni pe teme relevante pentru Ariile Prioritare SUERD, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe a fost aprobată în data de 21 septembrie 2018 Procedura operațională privind cooperarea cu parteneri asociativi în promovarea unor subiecte de interes pe perioada Președinției României la SUERD. Astfel, pentru asigurarea implicării partenerilor sociali în procesul de derulare a activităților Președinției SUERD, în spiritul transparenței, eficacității și a cooperării echidistante, la nivelul MAE s-a decis aplicarea unui model similar de patronaj cu cel aprobat pentru evenimentele din marja Președinției României la Consiliului UE. Prin introducerea Procedurii de cooperare cu partenerii asociativi în promovarea subiectelor de interes SUERD este încurajată organizarea evenimentelor cu tematică profesională, culturală, socială, academică și civică la nivel local, național, regional și european. Ministerul Afacerilor Externe va putea astfel să acorde patronajul Președinției SUERD sau să intre în parteneriat, prin organizarea de „evenimente-partenere ale Președinției”, cu instituțiile și organizațiile din mediul asociativ care transmit propuneri de evenimente în baza următoarelor criterii stabilite prin intermediul acestei proceduri.

Criterii de acordare a patronajului Președinției României la SUERD:

1)  Tematica – patronajul va fi acordat evenimentelor care abordează teme de dezbateri de pe Ariile Prioritare ale Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, respectiv să corespundă obiectivelor specifice și tematicilor prioritare ale Președinției române la SUERD;

2) Impactul evenimentului/efectele dezbaterilor – evenimentele trebuie să ofere vizibilitate Președinției României la SUERD, să angajeze cetățenii europeni și actori din spațiul public și totodată să promoveze în plan regional și european expertiza românească la nivel de competențe specifice;

3) Dimensiunea evenimentului – patronajul Președinției României la SUERD va putea fi acordat evenimentelor cu un număr minim de 70 de participanți, care implică și o participare de nivel înalt (comisar european, directori generali din instituțiile europene sau nivel politic/ nivel înalt în cadrul statelor membre UE, înalți funcționari și experți ai ministerelor de profil din statele membre SUERD, directori din administrația publică centrală, conducători de agenții naționale sau regionale);

4) Reprezentativitatea evenimentului – eveniment care promovează dezvoltarea economică și socială a macro-regiunii dunărene, care are un caracter de continuitate sau care poate fi asociat unui demers de promovare a obiectivelor SUERD;

5) Buna reputație a aplicantului – obiectivele organizației, viziunea, implicarea în acțiuni de responsabilitate socială, etc. să fie în concordanță cu obiectivele Președinției României la SUERD. De asemenea, aplicantul trebuie să desfășoare activitatea în domeniul afacerilor europene. Evenimentele propuse de către partenerii sociali, care nu îndeplinesc criteriile respective, nu vor putea beneficia de patronajul Președinției SUERD sau de statutul de evenimente – partenere ale Președinției României la SUERD.

Documentul privind condițiile de acordare a patronajului Președinției României la SUERD poate fi consultat în format PDF aici. Puteți completa cererea pentru obținerea patronajului Președinției României la SUERD în format word aici.