Primul Forum Anual (27-28 noiembrie, 2011) – Regensburg (Bavaria), Germania. Forumul a fost organizat printr-o cooperare între Comisia Europeană și Guvernul Landului Bavaria. Intitulat “Cum poate Regiunea Dunării să ducă la o Europă mai competitivă”, evenimentul a încurajat și o reflecție asupra contribuției potențiale a perspectivei macro-regionale în dezvoltarea Europei.

Cel de-al doilea Forum Anual (28-29 octombrie 2013) – București, România.

“Regiunea Dunareană – mai puternici împreună, mai puternici în lume”.

Cel de-al treilea Forum Anual (26-27 iunie 2014) – Viena, Austria.

“We Grow Together” (Ne dezvoltăm împreună) și s-a axat pe dezvoltarea obiectivului european de coeziune economică, teritorială și socială, care este deosebit de important pentru evoluția durabilă a regiunii dunărene. Integrarea regiunii în acest sens are ambiția de a crea în comun o zonă caracterizată prin prosperitate, incluziune și șanse egale.

Cel de-al patrulea Forum Anual (29-30 octombrie 2015) – Ulm, Germania.

Principala temă a acestui Forum a fost „Inteligent, social, durabil – Inovare pentru regiunea Dunării” (Smart, Social, Sustainable – Innovation for the Danube Region). Forumul a pus un accent puternic pe subiecte precum inovarea, formarea profesională și educația duală, antreprenoriatul și societatea civilă, ca factori-cheie pentru o creștere durabilă și integrativă în regiunea Dunarii. Organizată de presedinția germană, conferința a propus patru subteme importante:

1)   Conectarea strategiei cu societatea civilă, cu parlamentele și comunitățile locale;

2)    Îmbunătățirea cooperării macro-regionale pentru implementarea de soluții inteligente;

3)    Dezvoltarea strategică a formării profesionale ca o cheie a creșterii incluzive;

4)   Mobilitatea forței de muncă și migrația în regiunea Dunării.

Cea de a 5-a ediție a Forumului Anual SUERD a fost organizată împreună cu Comisia Europeană de către Slovacia, care a deținut președinția rotativă SUERD în perioada 2015-2016. Forumul s-a desfășurat sub motto-ul ”Innovative Flows – Water, Knowledge and Innovation in the Danube Region”. Pe durata mandatulului președinției slovace a fost organizată o reuniune a miniștrilor de resort din domeniul cercetării și inovării din statele membre SUERD.

Cea de-a 6-a ediție a Forumului Anual SUERD a fost organizată în perioada 18-19 octombrie 2017, la Budapesta. Sesiunea de deschidere a Forumului a fost dedicată securității energetice în Regiunea Dunării, iar evenimentele s-au axat pe securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii și conectivității în regiune, implicarea statelor non-UE în implementarea SUERD și rolul Programului Transnațional Dunărea pentru SUERD.

Cea de-a 7-a ediție a Forumului Anual SUERD a fost găzduită de către Bulgaria, în perioada 18-19 octombrie 2018, la Sofia. Evenimentul a avut ca temă principală dezvoltarea turismului ca o condiție prealabilă pentru creșterea economică și coeziunea teritorială. În cadrul forumului anual SUERD din 2018, au fost abordate subiecte de importanță deosebită pentru regiunea Dunării, legate de conservarea patrimoniului cultural și istoric, noile tehnologii și digitalizare în sectorul turismului, transport și mobilitate.  Finalul evenimentului a fost marcat de ceremonia de preluare a președinției rotative a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării de către România, ministrul adjunct bulgar pentru Dezvoltare Regională și Lucrări Publice, Denitsa Nikolova, fiind cea care i-a oferit oficialului român simbolul mandatului pe care țara noastră îl va exercita efectiv între 1 noiembrie 2018 și 31 octombrie 2019.

România va găzdui în anul 2019 cea de-a 8-a ediție a Forumului Anual SUERD, devenind astfel al doilea stat-membru al Strategiei (după Germania) căruia îi revine responsabilitatea de a organiza două ediții ale Forumului de la înființarea Strategiei în anul 2011.  Astfel, România își va consolida profilul regional și european și va putea să promoveze mai eficient prioritățile de dezvoltare la nivel macro-regional prin mecanismele SUERD.