Ce este SUERD

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) este un instrument comunitar de cooperare macro-regională al statelor riverane, destinat dezvoltării economice, sociale și teritoriale a macroregiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor și legislației UE.

SUERD este a doua strategie macro-regională a UE, preluând modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia UE pentru Marea Baltică (adoptată în anul 2009), cu adaptare la specificul regiunii dunărene.

SUERD reprezintă o inițiativă politică venită din partea României și Austriei, promovată printr-o scrisoare comună la nivel de prim-ministru (iunie 2008) și adresată președintelui Comisiei Europene.

Comisia Europeană a elaborat o Comunicare privind Strategia UE pentru regiunea Dunării, precum și un Plan de Acțiune al Strategiei, prezentate la 8 decembrie 2010 și adoptate de Consiliul UE Afaceri Generale (miniștrii afacerilor externe) la 13 aprilie 2011. Consiliul European (șefii de stat sau de guvern) a andosat Strategia UE pentru Regiunea Dunării la 24 iunie 2011.

Zona acoperită de această macrostrategie se întinde de la Pădurea Neagră (Germania) până la Marea Neagră (România-Ucraina-Republica Moldova) și găzduiește 115 milioane de locuitori. La SUERD participă 14 state, nouă țări membre ale Uniunii Europene (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Republica Federală Germania – cu landurile Bavaria și Baden-Württemberg, Ungaria, România, Slovacia și Slovenia), trei țări candidate (Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Serbia) și două țări din vecinătate (Republica Moldova și Ucraina). Abordarea macro-regională răspunde cerinţelor de adaptare a politicilor de coeziune ale Uniunii, oferind statelor unite prin trăsături geografice similare un cadru adecvat în vederea abordării şi soluţionării în comun prin cooperarea integrată în plan transnaţional şi multisectorial, a unor probleme. Această cooperare are totodată în vedere și realizarea obiectivelor prioritare de dezvoltare naţională şi a obiectivelor strategiei Europa 2020 (strategie asumată de către toate statele membre UE) pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Strategia este structurată pe patru mari obiective (piloni). Fiecărui obiectiv îi corespund domenii specifice de acţiune, grupate pe 11 arii prioritare, fiecare arie prioritară fiind coordonată de câte 2 state/landuri din regiune, respectiv:

1. Interconectarea regiunii Dunării

– Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii

a) căi navigabile interioare (Austria şi România);

b) legături rutiere, feroviare şi aeriene (Slovenia şi Serbia);

– Încurajarea energiilor durabile (Ungaria şi Cehia);

– Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni (România şi Bulgaria);

2. Protejarea mediului în regiunea Dunării

– Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor (Ungaria şi Slovacia);

– Gestionarea riscurilor de mediu (Ungaria şi România);

– Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor (Landul Bavaria şi Croaţia);

3. Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării

– Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei (Serbia şi Slovacia);

– Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor (Croaţia şi Landul Landul Baden- Württemberg);

– Investiţia în oameni şi capacităţi (Austria şi Republica Moldova);

4. Consolidarea regiunii Dunării

– Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării (Austria şi Slovenia);

– Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor legate de criminalitate  organizată şi de infracţiunile grave (Landul Bavaria şi Bulgaria).

Fiecare stat din regiune poate coordona un maxim de trei arii prioritare tematice, iar fiecare domeniu prioritar are subsumate mai multe acțiuni care vor fi implementate prin intermediul prevederilor strategiei.

România coordonează trei arii prioritare tematice, respectiv:

1.  AP1a – Căi navigabile interioare – împreună cu Austria;

2. AP3 – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni – împreună cu Bulgaria;

3. AP5 – Gestionarea riscurilor de mediu – împreună cu Ungaria.

La nivel național, coordonarea ariilor prioritare SUERD este asigurată de: Ministerul Transporturilor (AP1a), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sprijinul Ministerului Turismului, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Departamentul pentru Relații Interetnice (AP3) și Ministerul Apelor și Pădurilor (AP5).

Odată cu intrarea în etapa de implementare a Strategiei a fost lansată și o nouă platformă de comunicare prin crearea paginii oficiale a SUERD www.danube-region.eu.