Exercitarea de către România, în perioada 1 noiembrie 2018 – 30 octombrie 2019, a Președinției rotative a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), va permite promovarea la nivel european și regional a temelor și inițiativelor de interes pentru statele din bazinul Dunării, prezidarea reuniunilor SUERD, precum și asumarea rolului de facilitator pentru obținerea consensului între statele participante la această strategie.

Sub genericul „The Danube Region: building cohesion for a shared prosperity” – „Întărim coeziunea pentru o prosperitate comună în regiunea Dunării”, România urmărește exploatarea în mod optim a oportunităților oferite pe durata mandatului Președinției SUERD și promovarea obiectivelor și a temelor propuse pentru impulsionarea Strategiei. În contextul suprapunerii parțiale a mandatului SUERD cu cel al Președinției Consiliului UE, România își propune să creeze oportunități noi de relansare a Strategiei prin impulsionarea proceselor de cooperare între actorii principali implicați în implementarea acesteia.

Un rol important în  stabilirea priorităților și liniilor de acțiune ale României în procesul de implementare a SUERD la nivel național, macroregional și european l-a avut Forumul Naţional SUERD, care s-a desfășurat în perioada 5-6 noiembrie 2018, la București. În marja acestui eveniment, a avut loc și lansarea oficială a mandatului Președinției României la SUERD.
La nivel regional, principala provocare pe durata mandatului de Președinție în exercițiu constă în asigurarea bunei gestionări de către România, a procesului de revizuire a Planului de Acțiune a SUERD. Noile obiective care vor fi stabilite prin Planul de Acțiune SUERD pot avea un impact semnificativ asupra cooperării regionale, prin actualizarea țintelor propuse pe fiecare Arie prioritară, respectiv a acțiunilor și proiectelor inițiate începând cu anul 2011.

În perioada exercitării Președinției României la SUERD, pe agenda europeană se află multiple dosare care țin de aprobarea Concluziilor Consiliului UE privind strategiile macro-regionale, a CFM post-2020 și a noii politici de coeziune a Uniunii Europene. În acest sens, România pledează pentru asigurarea unei alocări financiare adecvate priorităților stabilite pentru strategiile macro-regionale, inclusiv SUERD. România promovează, în relația cu alte state membre, importanța menținerii politicii de coeziune între pilonii cheie ai bugetului european 2021-2027, cu alocări financiare corespunzătoare.

În calitate de Președinție în exercițiu a SUERD, România și-a propus să promoveze 4 tematici și direcții de acțiune prioritare:

1. Îmbunătățirea conectivității și mobilității în regiunea Dunării prin promovarea transporturilor, turismului, digitalizării și a contactelor între oameni;

2. Impulsionarea SUERD în procesul de actualizare a Planului de Acțiune, prin crearea de sinergii între toți actorii implicați (stakeholderii) din regiunea Dunării și Comisia Europeană, precum și prin operaționalizarea Secretariatului SUERD (Punctului Focal pentru Asistență Tehnică);

3. Schimburi de experiență și bune practici pe ariile prioritare SUERD referitoare la aspectele legislative, în strânsă colaborare cu administrația publică, cu actorii sociali, cu mediul academic și de afaceri;

4. Dezvoltarea transnațională a clusterelor prin schimbul de bune practici între entitățile participante la SUERD.

Obiectivul major pe care România și-l propune pe durata exercitării Președinției SUERD îl reprezintă relansarea SUERD, proces care necesită o abordare la nivel politic, prin repunerea sa pe agenda politică națională a statelor membre SUERD, precum și una la nivel tehnic, prin implicarea activă în procesul de revizuire a Planului de Acțiune SUERD, prin intermediul mecanismelor aferente. României îi va reveni responsabilitatea ca, pe durata exercitării Președinției SUERD, să faciliteze obținerea consensului pentru actualizarea Planului de Acțiune SUERD.

În calitate de președinție în exercițiu, România coordonează, cu sprijinul Secretariatului SUERD, un proces complex de consultare pe mai multe paliere, la nivel național și la nivel regional, în cooperare cu DG Regio/COM pentru actualizarea Planului de Acțiune al Strategiei.

Un obiectiv pe termen mediu constă în sporirea vizibilității SUERD prin promovarea unor proiecte de succes la nivel local/național/regional, cu scopul demonstrării valorii adăugate a cadrului de cooperare regională pentru eliminarea decalajelor de dezvoltare și pentru sporirea conectivității între statele participante la strategiile macro-regionale ale UE.

Un obiectiv de etapă l-a reprezentat reînființarea și operaționalizarea Secretariatului SUERD/Danube Strategy Point, găzduit de România în parteneriat cu Austria pentru o perioadă de trei ani. În cadrul reuniunii comune a Comitetului de Monitorizare al Programului Transnațional Dunărea și a coordonatorilor naționali din statele membre ale Strategiei Dunării, desfășurate la Split/Croația, a fost adoptată prin consens decizia privind aprobarea proiectului româno-austriac pentru reînființarea Secretariatului SUERD. Inițiat de structura EUROVIENA din cadrul Primăriei Vienei, cu sprijinul  Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, proiectul a permis înființarea unei structuri de sprijin a guvernanței SUERD prin cele două birouri, de la București și Viena, găzduite de către Ministerul  Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România și de Primăria din Viena. Ministerul Afacerilor Externe al României are statut de partener strategic asociat la acest proiect fiind responsabil de organizarea ediției a 8-a a Forumului Anual SUERD, în parteneriat cu DG Regio/Comisia Europeană și Programul Transnațional Dunărea.

În calitate de state co-inițiatoare a Strategiei Dunării, România alături de Austria, și-a propus consolidarea cooperării regionale sub egida acestei macro-strategii. Astfel, pe durata exercitării Președinției SUERD, România va organiza peste 50 de evenimente în parteneriat cu stakeholderii din regiunea Dunării, inclusiv:

  • va organiza, în colaborare cu Comisia Europeană și cu Programul Transnațional Dunărea, cea de-a 8-a ediție a Forumului Anual al SUERD (27-28 iunie 2019), cu participarea oficialilor din statele membre și a reprezentanților Comisiei Europene, ai instituțiilor de profil și ai societății civile.
  • va găzdui o reuniune a miniștrilor afacerilor externe/europene dedicată guvernanței și finanțării SUERD.
  • va organiza o reuniune a miniștrilor economiei, dedicată promovării competitivității și prosperității în regiunea Dunării și va conduce două reuniuni ale coordonatorilor naționali din statele membre ale SUERD, reuniuni ale coordonatorilor Ariilor Prioritare și ai Grupurilor Directoare pe Ariile Prioritare SUERD.
  • vor fi realizate alte evenimente tematice cu participarea coordonatorilor Ariilor Prioritare ale SUERD și ai Autorității de Management a Programului Transnațional Dunărea.