DanuBioValNet – Parteneriat între clustere pentru stimularea eco-inovării prin dezvoltarea unei rețele comune, cu valoare adăugată, pentru Regiunea Dunării

Perioada de desfășurare şi locația: 30 de luni, începând de la 1 ianuarie 2017.

Principalul obiectiv al proiectului este realizarea unei platforme comune a cărei funcționare va continua după finalizarea acestuia. Se va dezvolta o foaie de parcurs intitulată „Către o industrie bio în Regiunea Dunării”. Printre altele, se vor desfășura 3 acțiuni pilot care reprezintă 3 lanțuri valorice diferite în industriile bio, prin care vor fi conectate și se vor consolida zonele industrializate și cele rurale și care vor constitui un model pentru implementarea ulterioară a acestui gen de rețele pentru toate țările din Regiunea Dunării.
Obiective specifice:
– Cartografierea clusterelor (cluster mapping) în conformitate cu competențele regionale de-a lungul lanțului valoric al bioeconomiei.
– Foaia de parcurs / planul de acțiune “Către o industrie bio în Regiunea Dunării”; Peer Review al politicilor de cluster ca și pentru dezvoltarea bioeconomiei, inclusiv planul de acțiune / strategia pentru armonizarea politicilor regionale.
– Planul de acțiune pentru consolidare instituțională și cooperare trans-regională; Parteneriat strategic al clusterelor din Regiunea Dunării înregistrat pe Platforma Cooperare a Clusterelor din Europa; Îmbunătățirea excelenței managementului clusterelor (cel puțin 15 inițiative de tip cluster vor primi o etichetă de calitate în conformitate cu Inițiativa Europeană a Clusterelor de Excelență); 10 Parteneriate Strategice Transnaționale (sau Scrisoare de Intenție) între inițiativele de tip cluster participante și centrele tehnologice vor semna proiecte de cooperarea trans-sectorială specifice pentru a crea Strategia Comună de Parteneriat pentru Clustere.
– Cartografierea a 5 lanțuri valorice bio și evaluarea nevoilor acestora; 15 – 20 noi colaborări de afaceri, 10 idei de afaceri generate și 3 acțiuni pilor specifice implementate.
Parteneri: Germania, Slovenia, Slovacia, România, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Austria, Serbia
Experți/Parteneri SUERD (date contact): BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Lead Partner, Clusteragentur Baden- Württemberg, Anteja ECG,Ministerul Educației, Științei și Sportului, PROUNION (Asociația Clusterelor din Slovacia), Asociația Clusterelor din România – ClusteRo, Ministerul Economiei – DPIC, Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române, Asociația Clusterelor de Afaceri din Bulgaria, Universitatea J.J. Strossmayer, Ministerul Antreprenoriatului și Meseriilor, Asociația Națională a Clusterelor, Camera de Comerț din Austria Superioară, Clusterul Alimentar din Austria Superioară, Centrul de Inovare pentru Construcții Mecanice
Aria prioritară: Programul Transnațional Dunărea – INTERREG, Axa Prioritară 1, Obiectivul Specific 1.1. – Imbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare.
Buget/sursă: 2.200.000 Euro pentru întregul proiect, din care 150.000 Euro pentru Ministerul Economiei.
Persoana/date de contact: Ruxandra Popovici – manager de proiect Ruxandra.popovici@economie.gov.ro
Gabriela Pirvu – manager comunicare Gabriela_pirvu@economie.gov.ro