Cooperarea în Regiunea Dunării de Sud-Est (CSDR)

Scurtă descriere: Scopul proiectului l-a constituit intensificarea cooperării polițienești internaționale în combaterea traficului ilegal de droguri, prin continuarea armonizării standardelor și practicilor din statele participante cu cele ale UE.

Proiectul a promovat schimbul de informații și intensificarea cooperării între autoritățile de aplicare a legii pentru promovarea securității și combaterea criminalității organizate.

Obiectivul principal l-a constituit dezvoltarea unei strategii comune pentru combaterea traficului de droguri în regiunea Dunării și în același timp intensificarea cooperării în domeniu între statele participante.

Lider de proiect: Biroul Poliției Criminale din Landul Bavaria (BLKA)

Parteneri: Austria, Cehia

Mai multe informații pe pagina de web: https://www.polizei.bayern.de/lka