“Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională iniţială în România (DALIVET)”

Obiectiv general: consolidarea învăţării la locul de muncă în formarea profesională iniţială prin programe de tip ucenicie.

Obiectivul general al proiectului a creat punctul de plecare pentru dezvoltarea și introducerea unei oportunități mai flexibile de învățare și formare profesională pentru tinerii care doresc să se pregătească pentru o calificare relevantă pentru piața forței de muncă prin înscrierea pe un traseu cu o componentă mai accentuată a pregătirii practice la operatorii economici (Work Based Learning).

Obiective specifice:

SO1: Dezvoltarea cadrului legal de organizare a programelor de tip ucenicie în formarea profesională iniţială

SO2: Îmbunătăţirea competenţelor profesorilor, formatorilor şi a tutorilor pentru organizarea şi furnizarea programelor de învăţare la locul de muncă, prin intermediul unui program de formare pilot

SO3: Creşterea gradului de implicare a actorilor cheie în programe de învăţare la locul de muncă

SO4: Creşterea nivelului de conştientizare al factorilor interesaţi privind beneficiile programelor de învăţare la locul de muncă, în scopul reducerii şomajului în rândul tinerilor şi a creşterii competitivităţii economice

Partener: Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen rAöR, Esslingen, Germania

Obiectivele specifice ale proiectului au dezvoltat baza unui cadru juridic pentru introducerea unui traseu cu accent pe învăţarea la locul de muncă, îmbunătățirea abilităților și competențelor profesorilor și formatorilor implicați în învățarea la locul de muncă, printr-un program pilot de formare, sporind responsabilitatea actorilor implicați în IPT și a sensibilizării tuturor părților interesate relevante care ar putea contribui la această nouă cale.

Rezultatele proiectului au avut în vedere, în linii mari, un studiu de fezabilitate, un plan general pentru punerea în aplicare a recomandărilor de fezabilitate, un program de formare, două conferințe internaţionale şi naţionale, materiale și instrumente de diseminare, două vizite de schimb de bune practici.

Grupul țintă a inclus diferite categorii: factorii de decizie politică, parteneri sociali, reprezentanți ai inspectoratelor și ai autorităților regionale / județene.

Activităţile proiectului au avut un impact important la nivel de sistem, în primul rând prin crearea premiselor introducerii și implementării unei căi flexibile și atractivă pentru formarea profesională iniţială – învăţământul dual, iar la nivel regional și local, prin abordarea mai aplicată a nevoilor companiilor, sporirea încrederii publicului în noua formă de formare și, în final, îmbunătățirea credibilității și imaginii învăţământului profesional şi tehnic în România.