„Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale”

Proiectul „Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale” a fost finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului a vizat susținerea procesului de îmbunătățire a sistemului național de educație și formare profesională, prin creșterea atractivității și calității programelor de educație și formare profesională asigurată prin pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea unei evaluări moderne și relevante a rezultatelor învățării.

Obiective specifice:

 1. Îmbunătățirea calificării cadrelor didactice prin însușirea și exersarea practicilor evaluării competențelor profesionale.
 2. Susținerea dezvoltării carierei în învățământ și diversificarea activităților profesionale prin valorificarea oportunităților generate de expertiza căpătată ca formator sau dezvoltator de instrumente de evaluare.

Grupul țintă: 600 de cadre didactice din învățământul profesional și tehnic.

Programe de formare furnizate:

 1. Profesor-evaluator de competențe profesionale
 2. Formatori de profesori-evaluatori de competențe profesionale
 3. Dezvoltatori de instrumente de evaluare
 4. Formatori de profesori-monitori interni și externi ai evaluării

Rezultatele proiectului:

 • 4 programe de formare continuă în domeniul evaluării competențelor profesionale acreditate realizate pe baza unor seturi de competenţe specifice
 • 600 de cadre didactice formate în domeniul evaluării compețentelor profesionale
 • 1 bază de date privind resursele umane perfecționate în domeniul evaluării competențelor profesionale
 • 600 cadre didactice certificate ca Profesor-evaluator de competențe profesionale
 • 42 cadre didactice certificate suplimentar ca Formatori de profesori-evaluatori de competențe profesionale
 • 80 cadre didactice certificate suplimentar ca Dezvoltatori de instrumente de evaluare (câte 5 pentru fiecare domeniu de pregatire)
 • 42 cadre didactice certificate suplimentar ca Formatori de profesori-monitori interni și externi a evaluării

Link proiect: http://evaluarecompetente.tvet.ro/