„Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu”

A fost un proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale a 600 de cadre didactice din învăţământul profesional şi tehnic, profil SERVICII.

Link proiect: http://firmaexercitiu.tvet.ro/