“Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale prin rețele parteneriale”

A fost un proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, prin dezvoltarea de instrumente şi metodologii pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională (EQARF) în învăţământul profesional și tehnic (IPT), utilizând rețele parteneriale între școli.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea cadrului operaţional pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională (EQARF) în IPT
  2. Dezvoltarea reţelelor parteneriale între școli
  3. Formarea actorilor cheie implicați în asigurarea calităţii în IPT

Parteneri: Punctul Național de Referință din Austria – ARQA-VET, Agenția Romănî pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Inspectorate școlare

Link proiect: http://parteneriatpentrucalitate.tvet.ro/