Learning by Doing-Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems (Danube Transnational Programme)

Proiectul ”Learning by Doing”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnaţional Dunărea, se încadrează în cea de a patra prioritate tematică specifică programului de cooperare transnaţională pentru regiunea Dunării: „O regiune a Dunării bine guvernată prin oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării și îmbunătățirea cadrelor juridice și de politici pentru a aborda provocările societale majore, cum ar fi măsurile privind piața forței de muncă, sistemele de educație, schimbările demografice, etc.„
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea capacității tuturor actorilor relevanți în educație și formare profesională prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, național și transnațional pentru a facilita dezvoltarea și consolidarea sistemelor existente de educație și formare profesională din țările din Regiunea Dunării.
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic contribuie la realizarea obiectivului principal prin activitățile specifice stabilite la nivel de proiect, una dintre cele mai importante fiind consolidarea parteneriatelor locale pentru sprijinirea reformei din educație și formare profesională. Această zonă de intervenție este pe agenda CNDIPT încă de la primele acțiuni și recomandări de politici finalizate prin rezultate concrete de abordare descentralizată a planificării ÎPT, prim mecanismele PRAI-PLAI-PAS. Inițiativele deja consacrate ale CNDIPT se regăsesc în politicile europene, cu denumirea de „guvernare multinivelară „multi-level governance„
În acest context, se încadrează și acțiunile desfășurate cu grupul de actori locali parteneri ai sistemului IPT (stakeholders group), construit pe nucleul CLDPS Hunedoara și extins și cu alți parteneri sociali care au dorit să se implice în proiect.
Au fost stabilite, de comun acord în cadrul grupului, cinci domenii tematice ale activităților, cu impact direct în îmbunătățirea calității IPT și a corelării formării profesionale cu nevoile pieței muncii, în care învățarea la locul de muncă (work based learning- WBL) ocupă un loc central. Aceste domenii / priorități sunt:
1. Asigurarea calității: Titlul de excelență;
2. Resursele umane în IPT: model de internship pentru tutorii din întreprinderi;
3. Nevoile privind competențele și calificările: investigarea în timp real a nevoilor pieței muncii;
4. Orientarea și consilierea în carieră: modelul local de consiliere pentru studenți și părinți;
5. Concluzii privind recomandările de politici: „de la Dual la Trial„.
În mod concret, se urmărește angrenarea unităților de învățământ și a partenerilor acestora, a cadrelor didactice, a părinților în acțiuni care să determine la nivelul societății în ansamblu, schimbarea opticii asupra formării profesionale în relație directă cu piața muncii, dar, în același timp și cu aspirațiile viitorilor absolvenți.
Modul de abordare a intervențiilor propuse în proiect stabilesc drept punct de plecare actiuni cât mai concrete la nivel local – județean, care să demonstreze rezultate măsurabile și impact multiplu la nivel de elevi, companii, sistem, comunitate. Ulterior aceste acțiuni sunt structurate în studii de caz, pentru ca sa fie oferite celorlalte județe, regiuni ca repere pentru reflecție coletivă, care să sprijine parteneriatele locale fie sa se recunoască cu nevoi și probleme similare, și să adapteze soluțiile care se potrivesc, fie să identifice problemele specifice pentru care să preia curajul și determinarea de a defini soluțiile locale.
Rezultatele finale se vor concretiza în recomandări de politici pentru sectorul VET, prezentate în cadrul unui forum High Level Round table, in aprilie 2019, și apoi vor fi preluate ca acțiuni de sustenabilitate în cadrul Observatorului WBL pentru Regiunea Dunării.
Parteneri
Partener coordonator: Budapest Chamber of Commerce and Industry, și parteneri reprezentând următoarele state: Austria, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Moldova, Montenegro, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina.
Parteneri din România: Camera de Comerț și Industrie Hunedoara și Centrul National pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic

Aria prioritară: A patra prioritate tematică specifică programului de cooperare transnaţională pentru regiunea Dunării: „O regiune a Dunării bine guvernată„
Buget/sursă: 2358967.80 EURO cu 15% contribuție națională, 1708420.53 ERDF & 296702.05 IPA

FELICIA SĂNDULESCU
Director adjunct din martie 2018
Inspector de specialitate/ coordonator regional Bucureşti Ilfov, în perioada 2007- 2018

Felicia Săndulescu este implicată în coordonarea activităţii CNDIPT, în dezvoltarea metodologiilor şi documentelor care contribuie la dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic din România, precum şi de diseminarea rezultatelor CNDIPT în ceea ce priveşte relaţionarea cu toţi actorii relevanţi pentru IPT, precum operatori economici, unităţi de învăţământ, autorităţi publice locale şi centrale. Pentru proiect Felicia Săndulescu asigură supervizarea și coordonarea precum și diseminarea la nivel instituțional.

CAMELIA TALPALARIU
Manager FINANCIAR proiect „Learning by doing”

În aceasta calitate asigur planificarea și execuția bugetară aferentă activităților proiectului, cu respectarea cerințelor programului precum și a legislației în vigoare. Angajarea bugetului este corelată cu partenerii de proiect, cu coordonatorul rețelei, și asigură resursele pentru calitatea implementării acțiunilor și atingerea obiectivelor asumate. Colaborez cu întreaga echipă pentru raportarea financiară precum și pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor asumate în cadrul rețelei „Danube Work Based Learning Observatory„.

ILDIKO PATAKI
Manager proiect Learning by doing
Inspector de specialitate/ coordonator regional Regiunea Vest, , în perioada 1999 -martie 2018

În calitatea de coordonator regional sprijin cooperarea dintre școlile VET și angajatori, autorități locale și alți parteneri locali care contribuie la corelarea ofertei de calificări și competențe ale școlilor cu cererea pieței.

În cadrul proiectului asigur gestionarea tehnică și financiară la nivelul partenerului, asigur cooperarea cu partenerul național și cu cei 24 de parteneri din cele 14 state membre.
Pregătim valorificarea experiențelor locale de succes și extinderea acestora sub umbrela rețelei de cooperare „Danube Work Based Learning Observatory„.

LUCIA PURCĂREANU
Responsabil implementare – Learning by doing
Inspector de specialitate/ coordonator regional Regiunea Sud Vest Oltenia, , în perioada 1999 -martie 2018

În calitatea de coordonator regional, sprijin cooperarea dintre școlile VET și angajatori, autorități locale și alți parteneri locali care contribuie la corelarea ofertei de calificări și competențe ale școlilor cu cererea pieței.

În cadrul proiectului asigur implementarea activităților la nivelul regional și după pilotarea locală extinderea acestora la nivel național. Coorodonez echipa de experți tehnici și asigurăm vizibilitatea activităților și a rezultatelor acestora la nivel local, național și european. Pregătim valorificarea experiențelor locale de succes și extinderea acestora sub umbrela rețelei de cooperare „Danube Work Based Learning Observatory„.

Persoana/date de contact/sursa web: National Centre for TVET Development, Centrul National pentru Dezvoltarea Învățământului Professional și Tehnic, e-mail :vet@tvet.ro, www.interreg-danube.eu/learning-by-doing