„Modernizarea sistemului VET – îmbunătățirea performanței, calității și atractivității VET”

Iniţiativa Reformei în Educaţie în Europa de Sud-Est (ERI SEE) este o platformă regională de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale al țărilor din Sud Estul Europei, care susţine reformele naţionale în domeniu, prin sprijinirea cooperării regionale si transferul bunelor practice.

În cadrul ERISEE, în perioada 2011-2014, a fost organizat Clusterul „Modernizarea sistemului VET – îmbunătățirea performanței, calității și atractivității VET„, coordonat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului profesional și Tehnic din România. În cadrul clusterului, au fost organizate o serie de întâlniri de experți pentru promovarea învățării reciproce pe teme de interes comun (de exemplu, asigurarea calității, corelarea ofertei de formare profesională cu cererea pieței  muncii, sprijinirea dezvoltării a unei culturi a calității la nivelul școlii și îmbunătățirea atractivității și relevanței formării profesionale inițiale).

Rezultatul principal al Cluster-ului a fost un compendiu de bune practici, cu exemple relevante la nivel de sistem si la nivel de furnizor, elaborate de țările implicate.

Link proiect : http://www.erisee.org/