REFERNET

Începând din 2015, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), este desemnat Punct Național al Rețelei europene pentru expertiză în VET, ReferNet, aflată în coordonarea directă a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP).

REFERNET reprezintă principala și cea mai veche rețea creată de Cedefop din 2002. ReferNet reprezintă astfel o reţea de instituţii cheie pentru educaţie şi formare profesională din Statele Membre ale Uniunii, Islanda şi Norvegia.

Scopul acestei Reţele europene pentru educaţie şi formare profesională este de a oferi informaţii actualizate despre sistemul de educație și formare profesională la nivel naţional, structura, guvernanţa, evoluţia şi tendinţele în politici specifice educaţiei şi formării profesionale, politicile din Statele membre ale UE, Islanda şi Norvegia.

În plus, fiecare punct naţional ReferNet contribuie astfel la creșterea vizibilității educației și formării profesionale și a demersurilor întreprinse în atingerea obiectivelor specifice educaţiei şi formării profesionale în Europa.

În cadrul acestui parteneriat Statele Membre desemnate Puncte Naționale ale rețelei europene ReferNet își asumă responsabilitatea de a elabora, periodic, documente relevante în domeniul educației și formării profesionale, care înregistrează progresele obținute la nivel național cu privire la obiective comune la nivel european, în conformitate cu Cadrul strategic – Educație și formare profesională 2020 și alte documente subsecvente.

Documente elaborate de membrii echipei ReferNet Romania şi publicate pe site-ul Cedefop:

Link ReferNet Romania: www.refernet.ro

Social media: Cndipt ReferNet Romania