Izvorând din Munții Pădurea Neagră, din Germania, prin 2 izvoare (Breg și Brigach) care se unesc în orașul Donaueschingen și revărsându-se în Marea Neagră, Dunărea are o lungime de 2.857 km, fiind al doilea cel mai mare fluviu ca lungime al Europei, după Volga. În drumul său, Dunărea traversează 10 țări și 4 capitale de stat (Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad). Martor al istoriei milenare și graniță naturală a zece state, Dunărea interconectează de secole întregi țările din regiune. Pe o distanță de 1.075 km, cursul inferior al fluviului se desfășoară pe teritoriul României, între localitățile Baziaș și Sulina, formând granița naturală cu Serbia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.Fluviul reprezintă o adevărată axă a Europei Centrale și de Est, pe care o leagă de Marea Neagră, constituind o rută de transport cheie între vestul și estul Europei, dar și un coridor ecologic deosebit de important.

UNESCO World Heritage Site din 1991, Delta Dunării este o adevărată comoară naturală, cu mai mult de 360 de specii de păsări și 45 de pește. Frumusețile naturale,obiectivele turistice și traseele de pe cursul Dunării conferă o atractivitate turistică deosebită regiunii.

În această regiune trăiesc 115 de milioane de oameni, adică o cincime din populația UE. Regiunea capătă o relevanță deosebită cu atât mai mult în contextul actual, cu cât fluviul dispune de capacitatea de a asigura în mod strategic conectarea UE la regiunea Mării Negre, țările din vecinătate, regiunea Caucazului de Sud și a Asiei Centrale. Aspecte importante care, în secolul XXI, oferă regiunii dunărene un potențial ridicat de a deveni una dintre cele mai dinamice, competitive și prospere macroregiuni ale Uniunii Europene în beneficiul statelor riverane, al locuitorilor regiunii și al întregii comunității europene.