La 27 iunie 2019, în marja celui de-al 8-lea Forum Anual, a avut loc o reuniune a miniștrilor responsabili de mediul de afaceri și economie din statele membre SUERD cu tema: „Rolul IMM-urilor și al structurilor de sprijinire a întreprinderilor ca instrumente de dezvoltare regională în cadrul Politicii de coeziune post2020”. Reuniunea a constituit un bun prilej pentru realizarea unui schimb de opinii cu privire la rolul IMM-urilor și al structurilor de sprijinire a întreprinderilor ca instrumente de dezvoltare regională în cadrul Politicii de coeziune post-2020.

Scopul întâlnirii a fost acela a reuni toți miniștrii SUERD responsabili de economie și mediul de afaceri astfel încât aceștia să poată decide împreună asupra rolului pe care structurile de sprijinire a antreprenoriatului, inclusiv clusterele transnaționale ar trebui să îl joace în continuare ca instrumente pentru o mai bună punere pe plan regional în aplicare a noii Politicii de coeziune.

În cadrul reuniunii, miniștrii au avut ocazia de a stabili câteva linii comune de acțiune în vederea asigurării în continuare a unei mai bune convergențe economice și a unei mai mari competitivități în regiune.
Concluziile reuniunii vor fi aprobate de către toți miniștrii responsabili de economie și mediul de afaceri din statele membre SUERD.

Declarația rezultată din reuniune ar putea constitui un punct de plecare pentru viitoarele acțiuni și politici ale statelor participante în domeniul competitivității, dezvoltarea în continuare a structurilor de sprijin pentru antreprenoriat, a clusterelor transnaționale și a platformelor de cercetare și inovare, conferind statelor semnatare un cadru de lucru flexibil ce va permite realizarea mai multor demersuri coordonate în sensul unei viitoare creșteri a coeziunii și a integrării economice regionale.