PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA (2014-2020)

(Puteți găsi informații  suplimentare despre acest program pe pagina Ministerului Fondurilor Europene dedicată  Fondurilor Europene Structurale și de Investiții  și pe pagina oficială a Programului Transnațional Dunărea)

Autoritatea de Management a Programului se află la Budapesta.
(Autoritatea Națională și Punctul Național de Contact pentru Programul Dunărea este exercitată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/MDRAP din România)


 

Aria geografică14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Croația și Republica Federală Germania (landurile Bavaria și Baden Württemberg),Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Bosnia-Hertegovina, Muntengru, Serbia, Moldova și Ucraina (regiunile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

Buget total262.989.835,60 euro (din care FEDR: 202.095.405,00 euro, fondurile IPA (19.829.192 euro), ENI (10.000.000 euro) și co-finanțarea națională state UE (37.565.969euro) și non-UE (3.499.269,20 euro). Ratele de cofinanțare(pentru statele membre): prioritățile 1-4: 85% FEDR + 15% co-finanțare națională).

Obiectiv Îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Axe Prioritare:

1. Inovare și responsabilitate socială în regiunea Dunării

–   Îmbunătăţirea condițiilor cadru pentru inovare

–   Creşterea competenţelor pentru inovarea în mediul social şi mediul de afaceri

2. Responsabilitatea față de mediu și cultură în regiunea Dunării

–   Consolidarea managementului transnațional al apei și prevenirea riscului de inundații

–   Sprijinirea folosirii sustenabile a moștenirii naturale și culturale și a resurselor

–   Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice

–   Îmbunătăţirea capacității de răspuns şi managementul situațiilor de urgenţă

3. Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în regiunea Dunării

–   Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure si a accesibilității echilibrate în zonele rurale şi urbane

–   Îmbunătățirea securităţii energiei şi eficienţei energetice

4. Buna guvernanță în regiunea Dunării

–   Îmbunătățirea capacității instituţionale de a răspunde provocărilor sociale

–   Sprijinirea guvernanţei şi implementării SUERD

5. Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale programului si activităților acestora

–  Facilitarea implementării programului.

Tipuri de proiecte:

–   Dezvoltare, implementare, finanțare și personal cu aportul tuturor partenerilor;

–   Caracter transnațional al acțiunilor;

–   Acțiuni pre-investiționale – nu se finanțează investiții mari, ci proiecte pilot.

Beneficiari eligibili: Autorități locale/ regionale/ naționale; Organisme de drept public; Grupări Europene de Cooperare Teritorială; Organizații internaționale; Organisme private, inclusiv IMM-uri.

Parteneriat:  minim 2 parteneri din minim 2 state partenere. Partenerul Leader trebuie să fie dintr-un stat membru UE.

Stadiul Programului:

Următorul apel va fi deschis la începutul anului 2019.

– Primul apel de depuneri de proiecte (2015-2016), buget alocat de 92 milioane euro: 54 proiecte finanțate, inclusiv 5 din România (lead partner), care totalizează 11 milioane euro. Din totalul proiectelor, 93 instituții din România au calitatea de parteneri de proiect.

– În cadrul apelului al doilea (mai 2017- martie 2018), au fost depuse 128 de propuneri de proiecte (119 eligibile). Au fost selectate 22 de proiecte, care în prezent se află în faza de implementare, inclusiv 3 din România.

– Apel destinat exclusiv Coordonatorilor de Arie Prioritară SUERD  – au fost aprobate 12 proiecte, 3 dintre acestea au beneficiari din România –  instituțiile coordonatoare de arii prioritare SUERD.

– Apelul Seed Money Facility/ SMF SUERD(proiecte până în 50 mii euro). La reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului din 17 iulie 2018 au fost aprobate 19 proiecte, din care 5 – aplicanți români.

– Apelul dedicat Priorității 4/SO4.2 (Well governed Danube region – Support to the governance and implementation of the EUSDR). La reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului din 17-18 iulie 2018 a fost aprobat proiectul româno-austriac „Danube Strategy Point – A Secretariat for the Danube Region/DSP”.

Apelul de proiecte destinat operaționalizării Punctului Focal SUERD/Danube Strategy Point a fost lansat în luna mai 2018. În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare a Programului din 17-18 iulie 2018 (Split/Croația) a fost adoptată decizia de selectare a proiectului româno-austriac (lider de proiect – structura Euro-Viena din cadrul Primăriei Viena, partner: MDRAP, partner strategic asociat: MAE). Prin intermediul acestui proiect, se acordă finanțare noului Secretariat tehnic SUERD, care trebuie să sprijine guvernanța SUERD. Perioada de implementare va fi până în decembrie 2021.

 

FINANȚAREA prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL/POR 2014-2020:

Investițiile infrastructurale POR 2014-2020 se vor concentra în cele 12 județe riverane Dunării (Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța).

POR 2014–2020 sprijină finanțarea SUERD în cadrul următoarelor axe prioritare:


ALTE SURSE DE FINANȚARE:

PROGRAMUL INTERREG V-A Romania-Bulgaria

(Puteți găsi informații  suplimentare despre acest program pe pagina Ministerului Fondurilor Europene dedicată  Fondurilor Europene Structurale și de Investiții  și pe pagina oficială a Programului INTERREG V-A România-Bulgaria)

Buget total: 258.504.125 euro (FEDR 215.745.513 şi cofinanțare 42.758.612)

Aria eligibilă: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa (+ 8 districte din BG)

Axe prioritare:

–  O regiune bine conectată

–  O regiune verde

–  O regiune sigură

–  O regiune calificată și inclusivă

–  O regiune eficientă

–  Asistență tehnică

Beneficiari eligibili: autorităţi publice, ONG-uri

– 3 apeluri lansate, acoperind întreaga alocare financiară disponibilă la nivel de Program

INTERREG IPA CBC România-Republica Serbia 

(Puteți găsi informații  suplimentare despre acest program pe pagina Ministerului Fondurilor Europene dedicată  Fondurilor Europene Structurale și de Investiții  și pe pagina oficială a Programului INTERREG IPA România-Republica Serbia)

Buget total: 88.124.999 euro (74.906.248 IPA II şi 13.218.751 cofinanțare)

Aria eligibilă: Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi ( + 6 districte din Serbia)

Axe prioritare:

1. Promovarea ocupării forței de muncă și servicii pentru o creștere favorabilă incluziunii

2. Protecția mediului și managementul riscurilor

3. Mobilitate sustenabilă și accesibilitate

4. Atractivitate pentru turism sustenabilitate

5. Asistență Tehnică

Beneficiari eligibili: autorităţi publice, ONG-uri

Stadiul programului: 2 apeluri lansate, acoperind întreaga alocare financiară disponibilă la nivel de Program.